ÖNEMLİ TARiHLER

Kongrenin İlanı: 23 Kasım 2018

En Az 500 Kelimelik Geniş Türkçe-İngilizce Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih: 02 Ocak 2019

Bildiri Özetlerinin Değerlendirilmesi: 03-15 Ocak 2019

Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlanı: 18 Ocak 2019

Bildiri Tam Metinlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih: 1 Nisan 2019

Kongrenin İcrası: 25-27 Nisan 2019