KONU BAŞLIKLARI

Kongre, iktisat tarihinin tüm konularına açıktır. Eski çağlardan yakın zamana kadar özellikle Anadolu, Avrupa, Akdeniz, Asya, Orta Doğu, bu meyanda; Roma, Doğu Roma (Bizans), Pers, Mezopotamya, Asya-Hindistan Türk Devletleri, Müslüman Devletler, Selçuklu, Osmanlı, Cumhuriyet dönemlerinin iktisadî tarihi ile ilgili konular, kongrenin konusuna dahildir. Aşağıdaki başlıklar temel konular olup, bu çerçevede farklı bildiriler sunulabilir.

 

 • İktisadî Kurumlar (Tımar, vakıflar vd.)
 • Kredi
 • Finans Uygulamaları
 • İslam İktisadı ve Uygulamaları
 • Para ve Fiyatlar
 • Nüfus ve Göçler
 • Zanaatlar ve Sanayi
 • Emek ve Ücretler
 • İç ve Dış Ticaret
 • Ulaştırma ve Haberleşme
 • Sosyal Meseleler
 • Dil
 • İktisadi Coğrafya
 • İktisadi Düşünce
 • Kent Ekonomisi
 • Teknoloji-İktisat Tarihi İlişkisi
 • Kültür
 • Tarım
 • Kıtlıklar ve Sonuçları
 • Kara ve Deniz Yolları
 • Limanlar
 • Gümrükler
 • İktisadî Rekabet
 • Ambargo ve Ablukalar
 • İktisat-Siyaset İlişkisi/Etkisi
 • İktisat-İdeoloji
 • Sömürgecilik
 • Savaş ve Tabiî Afetlerin İktisada Etkisi