ÖNEMLİ TARiHLER

Kongrenin İlanı: 23 Kasım 2018

ÖZET GÖNDERİM TARİHİ SONA ERMİŞTİR (En Az 500 Kelimelik Geniş Türkçe-İngilizce Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih: 20 Ocak 2019)

Bildiri Özetlerinin Değerlendirilmesi: 21 Ocak-1 Şubat 2019

Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlanı: 4 Şubat 2019

Bildiri Tam Metinlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih: 1 Nisan 2019

Kongrenin İcrası: 25-27 Nisan 2019